Ni har fått mail/SMS från ett företag som heter Aktivbo. De ska göra en hyresgästundersökning åt oss. Det kommer en undersökning med posten. Alla kommer inte att få undersökningen, den går ut till hälften av våra hyresgäster och Aktivbo gör urvalet.