Styrelsen har fattat beslut om följande ändringar i uthyrningspolicyn från och med 2022-01-01.

  • Inloggningskrav även för befintliga hyresgäster
  • Tre (3) månaders uppsägningstid vid internbyte
  • För våra senior- och ungdomsmärkta lägenheter har folkbokförda i Nynäshamns kommun förtur

Läs hela uthyrningspolicyn här