I perioden 15 juni till 15 augusti tar vi inte emot några ansökningar om andrahandsuthyrning, överlåtelse eller direktbyten. Vi tar inte heller emot
beställningar av VLU och tillval.