På grund av vägarbete måste Nynäshamns kommun stänga av delar av Nynäsvägen helt några timmar på natten vid två olika tillfällen:

🟢 15 april klockan 20.00 till 16 april klockan 06.00. Avstängt i korsningen Nynäsvägen/Bryggargatan/Skolgatan.

🟢 29 april klockan 20.00 till 30 april klockan 06.00. Avstängt i korsningen Nynäsvägen/Industrivägen/Lövlundsvägen.

Välj annan väg under dessa timmar. När vägen är avstängd passar vi på att höja korsningarna och bygga en gång- och cykelväg. Efter den 29 april får Nynäsvägen ny asfalt – från Kullstarondellen ner till rondellen vid Lidl. Alltsammans beräknas vara klart i slutet av maj.

För mer information vänligen kontakta Nynäshamns kommun 08-520 680 00