I början av juni planterade vi ett stort område med ängsblommor i anslutning till våra två bikupor på Tallvägen.
Genom att så blommor och gräs gynnar vi den biologiska mångfalden, vi lockar pollinatörer och får dessutom en somrigt vacker äng!