Lokalhyresgäster som har svårt att betala hyran p.g.a. minskad omsättning med anledning av corona-pandemin kan ansöka om ett statligt omställningsstöd.
Ansökan  och mer information hittar du på Skatteverkets hemsida.