Kommunen och Nynäshamnsbostäders teleoperatör Tele2 har satt upp en mobilförstärningsantenn vid skolan i Stora Vika.

Det har resulterat i betydligt bättre mottagning för vår personal på plats och troligtvis även för de boende.

Toppen tycker vi!