Lägenhetsunderhåll

Du hyr din lägenhet i det skick som den är vid uthyrningstillfället. Du bestämmer själv  över underhållet i din lägenhet och kan välja att göra det själv eller via entreprenör. Nynäshamnsbostäder ansvarar för våtutrymmen och vitvaror såsom kyl, frys och spis.

Vad är VLU?

Förkortningen VLU står för valfritt lägenhetsunderhåll och infördes 2003 genom en sänkning av samtliga grundhyror på 3%. VLU omfattar det inre underhållet när det gäller det så kallade ytskikten, t ex målning eller tapetsering av väggar och slipning eller lackering av golv. Med VLU betalar du bara för underhållet av just din lägenhet, vilket innebär att du inte behöver betala för andras renoveringsbehov. Ett rättvisare system tycker många och billigare.

Hur vill du ha det?

Tack vare VLU-systemet kan du själv välja vilken standard du vill ha hemma hos dig. Vill du renovera ofta? Sällan? Aldrig? Du väljer. DU kan gå tillväga på fyra olika sätt.

  1. Du gör arbete själv och betalar kontant. Tänk på att arbetet måste utföras fackmannamässigt och att material ochh färger inte är för extrema.
  2. Du anlitar själv en entreprenör och löser betalningen med entreprenören.
  3. Du beställer jobbet av Nynäshamnsbostäder som i sin tur anlitar fackfolk. Då betalar du en del som kontantinsats och resten som ett hyrestillägg på 36 eller 60 månader.
  4. Du kan också välja att helt avstå från underhållsarbete. Kanske trivs du alldeles utmärkt med lägenheten som den är.

Vad du än väljer, hur du än vill ha det, så bestäms detta i avtal mellan dig och Nynäshamnsbostäder. När det gäller reparationer och renovering av vitvaror (kyl, frys och spis) samt våtrum står Nynäshamnsbostäder för underhållet.

Befintligt underhåll

Vid en inflyttning kan det finnas ett VLU redan som den förra hyresgästen har fått utfört av Nynäshamnsbostäder. Det tar du som ny kund över och får fortsätta betala resterande tid. Vill du ha ett nytt underhåll måste först det gamla betalas av.

Vid avflyttning

Beställning av underhåll i samband med avflyttning från lägenheten är inte tillåtet. Underhåll som inte är utfört vid uppsägningen av befintligt hyresavtal räknas som avbeställt. Efter uppsägning av hyresavtalet kan inte nytt underhåll beställas av den avflyttande kunden.

Aktuell prislista