Vi reser mer än aldrig förr och många av oss åker utomlands eller tar in på hotell och det är bl a då vi kan få med oss lite otrevliga kryp hem som vägglöss och kackerlackor.

Antalet saneringar i våra lägenheter har ökat och ökar varje år. Här har vi länkat till lite fakta och tips!

VIKTIGAST AV ALLT!

Du är skyldig att ringa till Anticimex eller Nynäshamnsbostäder om du misstänker att det finns vägglöss i din lägenhet. Enligt 12 kap 26 § i Jordabalken är "en hyresgäst skyldig att ge hyresvärden tillträde till lägenheten för att utrota ohyra. Ett brott mot denna regel innebär att hyresrätten förverkas och uppsägning av kontraktet kan ske".

På anticimex hemsida kan du som drabbats av skadedjur själv identifiera djuret, www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/

Som hyresgäst hos oss är skadedjurssaneringen via Anticimex kostnadsfri.

Läs mer om vägglös här

Läs mer om kackerlackor här