Får jag överlåta min kötid?

Nej kötiden är personlig.

Har ni förturer?

Nej vi har inga förturer oavsett skäl.

Jag bor hos Nynäshamnsbostäder, vad har jag för kötid?

Om du har ett bostadskontrakt hos oss så har du kötid från det datumet ditt senaste bostadskontrakt började gälla.

Kan jag stå på kontrakt för mina barn eller anhörig/vän?

Nej. Det är alltid kontraktsinnehavaren som ska bo i lägenheten.

Varför är min kötid borta?

1.Du har inte loggat in i tid. Det får inte gå mer än 365 dagar mellan inloggningarna.

2.Du har bytt lägenhet inom Nynäshamnsbostäder, då nollställs din kötid.

Jag har missat att logga in. Kan jag få tillbaka min kötid?

Nej vi återställer aldrig någons kötid.

Jag har ingen inkomst, kan mina föräldrar gå in som borgensmän?

Nej du ska vara självförsörjande och ha inkomst från arbete, studier eller pension.

Jag har betalningsanmärkningar, kan jag ha en borgensman?

Nej.

Jag kommer inte upp i ert inkomstkrav. Kan jag ha borgensman?

Ja. Men endast om en liten del inkomsten saknas. Max 1500 kr brutto/månad från kravet.

Kan min andrahandshyresgäst få ta över mitt kontrakt?

Nej. En andrahandshyresgäst kan aldrig överta kontraktet.

Jag bor hos Nynäshamnsbostäder och vill byta min lägenhet. Hur gör jag då?

Vi har ingen kö för byte.

Du anmäler intresse (som vanligt) på de lägenheter som förmedlas på hemsidan. Alternativt att du själv hittar en egen bytespart och i så fall inkommer med en ansökan om direktbyte. Kan även vara med annan hyresvärd.

Min granne ska flytta. Kan jag byta till den lägenheten?

Nej. Eftersom lägenheten är uppsagd har den hyresgästen för avsikt att flytta någon annanstans. Det är då inte fråga om ett byte. Vid ett byte ska parterna ha för avsikt att bo i varandras lägenheter tillsvidare (alltså inte bara tills bytet gått igenom) 

Jag har sagt upp min lägenhet men nu ångrar jag mig. Kan jag få behålla lägenheten?

Nej. En uppsägning är definitiv och kan aldrig återtas.

Jag ska säga upp min lägenhet hos er men vill behålla mitt garage och min p-plats. Får jag det?

Nej du får inte behålla din bilplats. När lägenheten sägs upp så avslutas även bilplatsavtalet.

Får jag ha en inneboende?

Måste jag anmäla att jag har en inneboende?

Ja du får ha inneboende.

Nej du behöver inte anmäla det.

Jag har blivit sambo/gift mig och han/hon vill gärna stå med på mitt hyresavtal. Går det?

Nej. Vi lägger aldrig till någon på avtalet i efterhand.

Kan jag få kortare uppsägningstid? 

Nej uppsägningstiden på avtalet är det som gäller (3 mån). Vi kan informera ny hyresgäst att möjlighet till tidigare inflyttning finns. Om denne vill det så löser vi det.

Varför kan jag inte få kortare uppsägningstid när det är så många som behöver bostad?

Eftersom vi endast tilldelar på kötid så skulle det bli orättvist om vi gav lägenheten till den som först kan flytta in. Många av de som söker har själva en uppsägningstid på 3 månader och skulle i så fall behöva betala dubbla hyror. 

Vad är uppsägningstiden vid dödsfall? 

Då har man rätt till en (1) månads uppsägningstid men man kan givetvis välja längre.

Min mamma/pappa har fått plats på ålderdomshem/servicehus. Vad gäller vid uppsägning?

Då har man rätt till en (1) månads uppsägningstid men man kan givetvis välja längre. 

Måste jag gå på lägenhetsvisningen, jag vill ha lägenheten ändå? 

Vi förmedlar inga osedda lägenheter. För att bli godkänd för kontrakt måste du (eller ombud)ha varit på visning. Vi gör inga undantag. 

Jag kan inte gå på visning. Vad händer då? 

Om du inte går på visning eller skickar ombud på visning så kommer du att få en sökspärr på 3 månader. Om du i god tid innan visning meddelar oss att du inte kan komma och har godtagbara skäl så blir du inte spärrad.

Jag kan inte anmäla intresse för lägenhet och det står att jag är spärrad. Varför då? 

1.    Du har uteblivit från visning utan att meddela orsak.

2.    Du har tackat NEJ till 3 erbjudanden inom en månads tid.

3.    Du har uppnått max antal intresseanmälningar (3st) 

Varför kan jag bara söka max 3 lägenheter?

Vi vill att du är noggrann med ditt sökande och tänker igenom storlek, läge, hyra och tillträdesdatum. Anledningen till denna regel är att många söker utan att tänka efter och aldrig går på erbjudna visningar. Detta försenar uthyrningsprocessen och försvårar för de som verkligen är seriösa i sitt sökande.

Hur länge ligger min intresseanmälan kvar? 

Till kontraktsskrivning skett.

Hur många kallas till visning?

 Vanligtvis 8 personer

När är visningen?

De sökande med längst kötid får kallelse till visning med brev eller mail. Den visningstid som står angiven är det som gäller. Du kan alltså inte komma 10-20 minuter senare. 

Jag har blivit spärrad för att jag inte varit på visning men jag har aldrig fått någon kallelse? 

Kallelsen har gått ut via mail eller brev till den adress du själv angivit. Kan mailet ha hamnat i ditt skräppost-filter?

Om du vet att du är bland de 8 sökande med längst kötid så kan du alltid ringa och fråga om visning efter att anmälningstiden har gått ut.

Kan jag göra något för att få bättre kötid?

Nej det är bara antal dagar som registrerad sökande som räknas. Du kan alltså inte bättra på din kötid genom flera inloggningar eller intresseanmälningar.

Jag behöver en extra nyckel till min lägenhet. Hur går jag tillväga?

Du kontaktar vår reception via besök eller telefonsamtal. Vi skickar då ett godkännande till låssmeden (Södertörns Lås) att du får köpa en extra nyckel. Nyckeln hämtas, betalas och kvitteras av dig själv på Södertörns Lås. Har du inte själv möjlighet att ta dig till låssmeden kan du skriva en fullmakt till ex anhörig. Denne visar då upp bådas legitimation.

Jag kan inte själv komma och kvittera ut nycklar till min lägenhet när jag ska flytta in. Kan någon annan hämta dem åt mig? 

Nej det måste vara kontraktsinnehavaren/-arna som kvitterar ut nycklarna. Vid tillfället ska legitimation uppvisas.

 

Den 1:a är på en söndag. Kan jag hämta nycklarna på fredagen? 

Enligt hyreslagen har du rätt till tillträden den 1:a kl.12 men om den 1:a infaller en röd dag så gäller nästkommande vardag.

Har du och den avflyttande hyresgästen kommit överens om annat så går det bra så länge nyckelbytet sker i vår reception och vi har ett godkännande från den avflyttande hyresgästen.

Varför måste jag betala dubbel hyra och i hur många månader? 

Enligt hyreslagen har du uppsägningstid på din lägenhet, vanligtvis tre (3) månader. Det gäller även vid byte. Vi har dock som policy att halvera uppsägningstiden när man flyttar inom Nynäshamnsbostäder. Det kan alltså ändå bli en period med dubbla hyror beroende på när inflyttning sker på den nya lägenheten.

Jag hyr en ungdomslägenhet. Måste jag flytta när jag fyllt 26?

Nej, Du får bo så länge du önskar. Men den dagen du säger upp lägenheten ska den hyras ut igen till en ungdom.