På uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder uppför Lindbäcks Bygg flerbostadshus i projekt Humlan som ligger i korsningen Idunvägen/Fröjas Väg i Nynäshamn.

Start mark och grundarbeten är 2021-04-12 och kommer att pågå fram till 2022-01-26. Arbetstider är mån-fre kl 07.00-18.00

Start husmontage är 2021-09-23 och fasadarbeten mm kommer att pågå fram till 2022-09-22. Arbetstider är mån-fre kl 07.00-18.00

Under projektet kommer det att förekomma störande och bullrande arbeten vilket vi i möjligaste mån försöker minimera. Det kan komma att upplevas mer buller under byggets första månader, när bergåtgärder och pålningsarbeten bedrivs, varför vi försöker att minimera tidsåtgången när dessa typer av arbeten utförs.

Om ni önskar ställa frågor om bygget eller få information så vänligen vänd er till följande personer:

Lindbäcks Bygg AB

Platschef : Martin Särnö tel 079 065 33 13

Arbetschef: Mohammed Nouri tel 070 381 77 79

 

AB Nynäshamnsbostäder

Projektledare Anna-Carin Öster tel 08-520 687 12