FASTIGHETSJOUREN - KVÄLLAR OCH HELGER

Hit vänder du dig endast vid akuta fel i lägenheten eller fastigheten som inte kan vänta tills du kan ringa din områdesansvarige. Om det inte är akut kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.
Telefon: 08-550 119 00 (RAPID)

PROPERTY EMERGENCY SERVICE - EVENINGS AND WEEKENDS

This is the phonenumber you call if there is a serious emergency in your apartement or in your building that must be taken care of immediately, call 08-550 119 00

STÖRNINGSJOUR/TRYGGHETSJOUR - KVÄLLAR OCH HELGER

Securitas 08-657 64 00

DISTURBANCE CALL - EVENINGS AND WEEKENDS

Securitas 08-657 64 00

TELIA och fiber-TV

Vid fel på fiber-TV ring Telia i första hand.
Telefon: 90 200
I andra hand ring 010-15 15 099 (telefonsvarare)

FELPARKERADE BILAR

Du kan själv se till att felparkerade bilar hamnar rätt genom att ringa till Q-park.
Telefon: 0771-96 90 00.

SKADEDJUR

Du är skyldig att agera om du hittar olämpliga djur i din lägenhet, såsom vägglöss eller kackerlackor. Då ringer du till Anticimex så kommer de och hjälper dig.

Telefon: 075-245 10 00, www.anticimex.se
Läs mer om skadedjur här