Årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen är klar.
Hyrorna höjs från och med 1 april med 1,5 %. Lägenheterna på Carl Bondes väg, där hushållselen ingår, höjs med 3 kr/kvm/år och därefter höjs hyran med 1,5 %.
Vanlig p-plats höjs med 10 kr/månad, övriga bilplatser samt garage höjs med 15 kr/månad.