Viktig information till samtliga hyresgäster som idag har Com Hem.

Allmänt

Under året är ambitionen att vi ska besöka samtliga hyresgäster. Det gör vi för att vi vill höra vad som är bra i era områden och vad som är mindre bra. Vi har redan varit på besök i Stora Vika och i Ösmo för att samla in ris och ros. I Stora Vika är ni nöjda med att det är nära till skog och hav, barnvänligt, låg hyra och vänliga grannar. Ni är mindre nöjda med att det är oky ...

Allmänt

Välkomna till Nynäshamnsbostäders årsstämma, måndagen den 27 mars kl 15.00 på Nynäshamns huvudkontor Lövlundsvägen 8A. Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.   Kallelse till årsstämma AB Nynäshamnsbostäder Kallelse till årsstämma Nynäshamns Exploatering AB Kallelse till årsstämma Tegeltraven Holding AB ...

Allmänt

Utrullningsplan av Öppen Fiber inom hela beståndet är klart.Läs mer här ...

Allmänt

Utrullningsplan av Öppen Fiber på Estövägen och Valthornsvägen är klar.Läs mer här ...

Allmänt

Utrullningsplan av Öppen Fiber på Toppstigen/Krokvägen är klar.Läs mer här     ...

Allmänt

Hyresöverenskommelsen 2016 var tvåårig vilket innebär att årets hyreshöjning är klar.  Från och med 1 april höjs hyrorna med 0,75% med några justeringar, se nedan. Lägenheter med hushållsel i hyran, Carl Bondes väg, höjs med 2 kr/kvm/år innan 0,75% läggs på hyran. Lägenheter med kallhyra, Kyrkgatan 10-12, sänks med 2 kr/kvm/år och höjs därefter med 0,75% Lägenheter med kall ...

Allmänt

När snön kommer kan inte allt skottas undan på en och samma gång men vi försöker alltid så snabbt som möjligt skotta och sanda för att underlätta framkomligheten vid entréer, parkeringar, gångbanor och sophus för att förhindra problem och olyckor. Om du har cykel och tillgång till cykelförråd så råder vi dig att ställa in den där. Då slipper cykeln att bli förstörd och samtidi ...

Allmänt

Utrullningsplan FiberTV för Nyblevägen, Fredsgatan och Åkargränd är fastställd.Läs mer här ...

Allmänt

Nu finns det senaste numret av Värdens Nyheter att läsa här ...