Kundundersökning 2018

Tack för alla svar! Ett stort tack till alla er som tog er tid att besvara vår kundundersökning. Era svar är viktiga för oss och för vårt arbete med att öka trivsel och tryggheten i boendet. Enkäten gick ut till 1000 slumpmässigt utvalda hyresgäster, 47 % svarade på enkäten.

Ni har sedan förra mätningen gett oss ett bra betyg. Generellt upplever ni att ni har en trygg och bra boendemiljö. Vi har, under året,  satsat på att göra våra utemiljöer tryggare genom att hålla ner höjden på buskage och växter. Förbättrad belysning både i utemiljön och i våra gemensamma utrymmen.

 Vi är glada att ni till 98 % anser att ni som hyresgäster får ett bra bemötande av vår personal och att ni anser att det är enkelt att anmäla fel i lägenheten. Möjligheterna till källsortering, framförallt för matavfall, har uppskattats.

90% av er anser att ni har bra kontakt med era grannar vilket ger ett bra betyg på trygghet. Förrådens säkerhet mot inbrott och säkerheten för parkerade bilar har en klar förbättringspotential.

Självklart finns det också en hel del att förbättra framförallt när det gäller gemensamma utrymmen. Tillsyn av gemensamma utrymmen som källare, vind och soputrymmen är ett område som kan förbättras. Det läggs redan idag stora pengar på att forsla bort möbler, elsopor och bråte i och runtomkring våra fastigheter men här kan både vi och ni bli bättre.