En del av våra områden har fr o m den 1 oktober fått nya områdesansvariga.

Ralf Dahl är ansvarig för Odins väg/Sigyns väg samt Toppstigen och Krokvägen.

Jörgen Nordanstål ansvarar numera för hela Estövägen och Valthornsvägen, även Estövägen 7-9.

Bo Edvinsson är områdesansvarig för Heimdalsvägen 7-16, Heimdalsvägen 6, 8-10, Centralgatan 37 och Nynäsvägen/Industrivägen.

Ingela Svensson är ny områdesansvarig för Backluravägen 20-28 samt 30-112.

Roger Nilsson är ansvarig för vårt nya område på Lövlundsvägen /Apoteksgatan.

De fastigheter som berörs har fått ny information i trapphusen.