Tänk på att inte ställa ut sopor så att vildsvinen kan komma åt dem. De är i området och är förmodligen mest intresserade av ekollona som växer runt området.