Hyresöverenskommelsen 2016 var tvåårig vilket innebär att årets hyreshöjning är klar.

 Från och med 1 april höjs hyrorna med 0,75% med några justeringar, se nedan.

Lägenheter med hushållsel i hyran, Carl Bondes väg, höjs med 2 kr/kvm/år innan 0,75% läggs på hyran.

Lägenheter med kallhyra, Kyrkgatan 10-12, sänks med 2 kr/kvm/år och höjs därefter med 0,75%

Lägenheter med kallhyra och egen vattenavgift på Mariebergsvägen och Backluravägen 30-112 sänks med 5 kr/kvm/år innan 0,75% läggs på.

Avgifterna för carport, varm- och kallgarage höjs med 15 kr/mån, parkeringsplatser med motorvärmare höjs med 10 kr/månad samt parkeringsplatser utan motorvärmare med 5 kr/månad.