När snön kommer kan inte allt skottas undan på en och samma gång men vi försöker alltid så snabbt som möjligt skotta och sanda för att underlätta framkomligheten vid entréer, parkeringar, gångbanor och sophus för att förhindra problem och olyckor.

Om du har cykel och tillgång till cykelförråd så råder vi dig att ställa in den där. Då slipper cykeln att bli förstörd och samtidigt underlättar du för oss när vi ska skotta.

Din egen parkering skottar du själv, besöksparkering skottar vi.

Dessvärre har vår nya entreprenör som sköter snöröjningen haft problem att hinna med att snöröja som avtalat. Vi har påtalat bristerna och entreprenören har gjort ändringar i sin organisation så nu hoppas vi det blir bättre till nästa gång.