Utrullningsplan FiberTV för Nyblevägen, Fredsgatan och Åkargränd är fastställd.
Läs mer här