Under våren har arbetet med att byta ut det gamla skalskyddet på Backluravägen 3-25 pågått. Nu är första delen installerad, dvs samtliga höghus. Efter Pingsthelgen fortsätter arbetet med byta ut läsarna på låghusen och vår förhoppning är att allt ska var klart och driftsatt i slutet av juni.

Ni som ännu inte har hämtat era nya brickor är välkomna att göra det i vår reception mot uppvisande av legitimation.

Anledningen till att vi byter skalskyddet är bl.a. att få ett mer driftsäkert system. En annan fördel med det nya systemet är att du som hyresgäst nu kan boka tvättider via webben. Här mer om det här. Givetvis kan du även i fortsättningen boka direkt i bokningstavlan utanför tvättstugan.

Vi har även valt att göra ett försök att låta portarna vara öppna dagtid för att förenkla för barnfamiljer, vårdpersonal mm. Det här gäller tillsvidare:

  • Dörrarna är olåsta mellan kl. 07-19
  • Mellan kl. 19-22 kan porten öppnas via porttelefonen.
  • Under natten är det låst och endast bricka eller lägenhetsnyckel öppnar porten.

Vi hoppas att skalskyddet ska fortsätta att vara en trygghetsfaktor för dig som hyresgäst och därigenom öka trivseln i området.