Under perioden 15 juni till 15 augusti behandlar vi inga ärenden gällande överlåtelse, direktbyte, andrahandsuthyrning, beställning av VLU och Modexa-kök.