Välkomna till Nynäshamnsbostäders årsstämma, måndagen den 27 mars kl 15.00 på Nynäshamns huvudkontor Lövlundsvägen 8A. Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

 

Kallelse till årsstämma AB Nynäshamnsbostäder

Kallelse till årsstämma Nynäshamns Exploatering AB

Kallelse till årsstämma Tegeltraven Holding AB