Värmevärden har problem med fjärrvärmeleveransen i Ösmo. Beräknas åtgärdat under dagen.