Värmevärden utför arbeten på fjärrvärmenätet i Stora Vika under onsdagen. Detta kan medföra att Hillersjövägen, Bondängsvägen och Ladbacksvägen står utan varmvatten under dagen.