Tvättning av sopkärl

Veckan efter påsk börjar vi tvätta ur sopkärlen i alla våra områden. Det är många kärl och kommer att ta tid. Det är en underentreprenör till SRV som tvättar ur kärlen.