Vår kundtidning kommer ut två gånger per år, i juni och december. Tidningen delas ut till alla våra hyresgäster, du kan även läsa den här på webben. Filerna är sparade som Adobe PDF filer, programvara kan hämtas på www.adobe.com

 

Maj/juni 2018

Juni 2017

December 2016

Juni 2016

April 2015