Vi har genomfört en del ändringar i vår förvaltning. Det innebär att några områden får ny områdesansvarig från 1 mars.
Telefon och mailadress kommer att aviseras i varje berört område.

Följande områden berörs:
(Står inte ditt område med i listan så är det ingen ändring)

  • Estövägen och Valthornsvägen Philip Igglund är områdesansvarig
  • Toppstigen, Krokvägen, Odins väg och Sigyns väg Jan Hammarbäck är områdesansvarig
  • Heimdalsvägen 7-16, Heimdalsvägen 6-10 och Centralgatan 37 Enseri Haxhimustafa är områdesansvarig
  • Industrivägen, Nynäsvägen, Bryggargatan Enseri Haxhimustafa är områdesansvarig
  • Backluravägen 20-28 Johan Bohlin är områdesansvarig
  • Carl Bondes väg Sven-Åke Almén är områdesansvarig
  • Hoxlavägen, Spångbro Torg, Kyrkgatan Erdin Keqi är områdesansvarig

Klicka på den här länken för kontaktuppgifter