För att söka Ungdomslägenhet ska sökande vara mellan 18-25 år. För att söka Seniorlägenhet måste sökande vara 59 år fyllda.

5