Vi har skickat ut information till alla hyresgäster om krav på inloggning.

Om du en dag behöver eller vill byta lägenhet så behöver du ha kötid för att kunna söka en ny bostad. När du flyttade in i din lägenhet så har du automatiskt stått i vår kö och samlat på dig ködagar. För att behålla dom behöver du verifiera årligen att du vill stå kvar i kön. Det är helt frivilligt, och vet du att du aldrig kommer att behöva byta lägenhet så väljer du själv att inte förnya din köanmälan. Självklart kan du ringa oss och få hjälp med din inloggning om du saknar dator.
Det här påverkar inte ditt kontrakt utan avser bara din kötid.