Våren bjuder på alla sorters väder. Ena dagen sol och nästa snö. Men en sak är säker, vi går mot varmare tider och börjar så sakta att vara mer utomhus.
De flesta lägenheter har en tillhörande balkong eller uteplats och med det följer ett ansvar för dig som hyresgäst. Tillsammans ser vi till att hålla fint i våra områden och vill därför påminna om vad som gäller.

I de allmänna villkoren i ditt hyresavtal står bl.a.följande:

Hyresgästen ska på egen bekostnad vårda och underhålla uteplatsen väl. Uteplatsen får endast användas som trädgård och rekreationsplats, ej som uppställningsplats.

Enligt hyreskontraktet måste du sköta din uteplats. Det innebär att om uteplatsen inte tas omhand kan man bli av med hyreskontraktet. Uteplats innebär inte heller att du får bygga fritt. Inglasade balkonger, höga plank och/eller om altanen är en tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad, måste du ha bygglov för. Om du bygger utan att ha fastighetsägarens lov eller att du inte har ansökt om bygglov kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt. Detta gäller även staket runt uteplatsen. Staket får inte vara hur högt som helst, det finns bygglovsregler på det och du blir tvungen att riva staketet om du bortser från det.

Vill du läsa mer om trivselregler så kan du klicka på länken nedanför.  TREVLIG VÅR!

Trivselregler