Ventilationen kommer att byggas om på Odins väg 1-15 och Sigyns väg 1-5. Nya ventilationsaggregat installeras i de gamla soprummen bredvid porten till varje trapphus, och kanaler dras till varje lägenhet. Detta innebär att lägenheterna får uppvärmd tilluft och därmed ett bättre inomhusklimat. Samtliga lägenheter får även en ny köksfläkt. Detaljerad information kommer ges till alla berörda hyresgäster.

Arbetet beräknas påbörjas i mars och startar i de allmänna utrymmena.

Entreprenaden beräknas pågå i 14 månader och utförs av Nynäshamnsbostäders entreprenör Metrolit AB.