Have a Question?

Borrning i vägg

FRÅGA

Får man borra i väggen så sent som kl.20:00?

SVAR

Är borrningen tillfällig, som vid inflyttning eller reparation, så får man det. Är det återkommande borrning under onormalt lång tid så rekommenderar vi att man kontaktar störningshandläggaren.