Integritet och säkerhet

Vi på Nynäshamnsbostäder behandlar dina personuppgifter.
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.

 

Information

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Har du frågor, vill radera, ändra felaktiga uppgifter eller har klagomål om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig på Nynäshamnsbostäder via e-post till gdpr@nynasbo.se eller dataskyddsombudet på dataskyddsombud@nynashamn.se

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Detta gör du enklast genom kontakt via Integritetsmyndighetens hemsida.


GDPR

GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och därför finns den här sidan för dig för att du ska veta vad vi gör i behandlingen av personuppgifter. Det finns ett antal områden som tillsammans ger dig helheten över hur vi ser på integriteten och säkerheten.

GDPR-information


Hantering av personuppgifter

Här beskriver vi hur Nynäshamnsbostäder behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig vid uthyrning och förvaltning av bostäder. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet och förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss.

Hantering av personuppgifter