Fastighetsjouren-kvällar och helger

Hit vänder du dig endast vid akuta fel i lägenheten eller fastigheten som inte kan vänta tills du kan ringa din

områdesansvarige. Om det inte är akut kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Telefon: 010-447 42 25 Securitas FASTIGHETSJOUR


Property emergency service – evenings and weekends

This is the phonenumber you call if there is a serious emergency in your apartement or in your building that must be

taken care of immediately, call 010-447 42 25

Störningsjour/
trygghetsjour – kvällar och helger

Telefon: 010-447 42 25 Securitas störningsjour


Disturbance call – evenings and weekends

Securitas 010-447 42 25

Felparkerade bilar

Du kan själv se till att felparkerade bilar hamnar rätt genom att ringa till Aimo Park.

Telefon: 0771-96 90 00.


Incorrectly parked cars

If someone has occupied your rented parking place, call Aimo Park.

Phone 0771-96 90 00

Skadedjur

Du är skyldig att agera om du hittar olämpliga djur i din lägenhet, såsom vägglöss eller kackerlackor. Då ringer du till

Anticimex så kommer de och hjälper dig.

Telefon: 075-245 10 00, www.anticimex.se.