Fastighetsjouren-kvällar och helger

Hit vänder du dig endast vid akuta fel i lägenheten eller fastigheten som inte kan vänta tills du kan ringa din

områdesansvarige. Om det inte är akut kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen. Telefon: 020212112   FASTIGHETSJOUR.

 

Störningsjour/
trygghetsjour – kvällar och helger

Telefon: 010-447 42 25 Securitas störningsjour

Felparkerade bilar

Du kan själv se till att felparkerade bilar hamnar rätt genom att ringa till Aimo Park.

Telefon: 0771-96 90 00.

Skadedjur

Du är skyldig att agera om du hittar olämpliga djur i din lägenhet, såsom vägglöss eller kackerlackor. Då ringer du till

Anticimex så kommer de och hjälper dig.

Telefon: 075-245 10 00, www.anticimex.se.