Nynäshamnsbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur www.nynasbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av www.nynasbo.se inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nynasbo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom en vecka. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller som du anser inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och filmer

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydlig beskrivning.
 • Det finns tre filmer som visar området Humlan. De har inget textalternativ eller berättarröst.

Färger

 • Det finns texter och fält som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar

 • Länkar urskiljs ibland enbart av färg och kan vara svåra att se.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.

Navigera utan mus

 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
 • Tab-ordningen är inte alltid logik.

Språk

 • Texter som är på engelska är inte uppmärkta med språkkod och läses därför upp med svensk röst av hjälpmedel.

Skärmläsare och andra hjälpmedel

 • En del knappar har otydliga namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden i menyn som går att fälla ut eller när sökningar uppdateras.
 • Visuellt ser text ibland ut som en lista med i koden är den inte uppmärkt som lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsaren får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Rubriker är ibland inte kodade som rubriker.
 • Det finns rubriker som inte har något innehåll.

Formulär

 • Om det blir fel i formulärfältet är det svårt att upptäcka för skärmläsare.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem i början av 2023.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks AB har gjort en oberoende granskning av nynasbo.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades den 29 oktober 2022.