Lägenhetsunderhåll

Vårt underhållssystem ger dig valfrihet.

Vi på Nynäshamnsbostäder tycker att det ska löna sig att sköta sin lägenhet och att du inte ska betala för dina grannars lägenheters renoveringsbehov. Därför införde vi VLU-valfritt lägenhetsunderhåll 2003.

Du har rätt att själv utföra visst underhåll. Då krävs att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Vad innebär fackmannamässigt utfört arbete?

Flat maintenance – Information in english

Valfritt lägenhetsunderhåll -VLU

Systemet innebär att det är du som bestämmer när och hur din lägenhet ska underhållas. På så vis får du som hyresgäst möjlighet att påverka din hyra. Som hyresgäst hos Nynäshamnsbostäder har du alltså en grundhyra som inte inkluderar underhåll av väggar, tak, snickerier och golv. Hyran är därför lägre än vad den skulle ha varit om underhållet var inräknat.  Tack vare VLU-systemet kan du själv välja vilken standard du vill ha hemma hos dig. Vill du renovera ofta eller sällan? Du väljer. Du kan gå tillväga på följande sätt:

  • Du gör arbetet själv och står för kostnaden. Tänk på att arbetet måste utföras fackmannamässigt och att material och färger inte är för extrema.
  • Du anlitar själv en entreprenör och betalar direkt till utföraren.
  • Du beställer jobbet av AB Nynäshamnsbostäder som i sin tur anlitar fackfolk*

Du kan välja mellan att betala hela kostnaden kontant eller att dela upp den per månad via ett fast tidsbestämt hyrestillägg.

Prislista VLU


Tillval

Ett tillval är en standardhöjande åtgärd vilket innebär att kostnaden kommer att debiteras tillsvidare. Exempel på Tillval är säkerhetsdörr.

Prislista tillval


Kan jag bli ersättningsskyldig om jag inte underhåller min lägenhet?

Det finns inga bestämda tidsintervaller för när underhållet ska göras. Om det däremot förekommer ett överslitage, eller om underhållsarbeten inte är fackmannamässigt utförda eller om du inte skött vårdnadsplikten av din lägenhet, kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar från lägenheten. Du blir alltid ersättningsskyldig för skadegörelse.


Vad behöver jag inte ansvara för?

Nynäshamnsbostäder ansvarar för ytskikten i våtutrymmen samt vitvaror så som kyl, frys och spis.


Befintligt underhåll

När du flyttar in i lägenheten kan det redan finnas ett VLU som den förra hyresgästen har fått utfört av oss. Den kostnaden tar du över och betalar under VLU-avtalets resterande tid. Vill du beställa ett nytt VLU måste det gamla först betalas av.


Vid avflyttning

Beställning av VLU är inte tillåtet i samband med uppsägning och avflyttning från lägenheten.


Modexa kökslyftet

Byt ut dina befintliga köksluckor, handtag och bänkskiva och ge ditt kök ett lyft! Du kan även byta dina garderobsdörrar mot nya Modexa-dörrar.

Skräddarsy ditt kök!

externlink