Uthyrningspolicy

Vad krävs för att bli godkänd för kontrakt? Vilken inkomst får jag räkna? Kan jag hyra en lägenhet åt min dotter?

Frågorna är säker många och i vår uthyrningspolicy kan du ta del av vad som gäller för att få hyra en bostad av oss.

Uthyrningspolicyn

Hur fungerar det?

Här hittar du svar på dina frågor gällande kön och förmedling av lediga objekt.

Hur fungerar det?

Förmedlingsprocessen

Hyra bilplats

Får jag hyra mer än en plats? Kan jag hyra parkering även om jag inte bor hos Nynäshamnsbostäder?

Information om att hyra bilplats

Byta bostad

Vi har ingen byteskö. Bor du hos oss idag och vill eller behöver byta bostad så söker du på det som finns publicerat under ”Sök bostad” på startsidan.

 

Hyra ut, byta och överlåta

I vissa fall kan du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand, byta direkt med annan hyresgäst eller överlåta ditt kontrakt när närstående. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Andrahandsuthyrning

Direktbyte

Överlåtelse

Störningar

I sitt boende får hyresgästen samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand, inte utsätta

andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte

rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom

fastigheten samt följa de ordningsregler som fastighetsägaren satt upp. Klicka på länken för att läsa vad lagen säger.

Information om störningar

Trivselregler

Inget är väl som goda grannar? Vår målsättning är att alla ska trivas i våra områden. Läs därför igenom våra trivselregler så

att du känner till vad som gäller när du är hyresgäst hos oss!

Våra trivselregler.