Uthyrningspolicy, regler och tips

Ta reda på vad som gäller

Det är mycket du som bostadssökande behöver känna till. Här har vi samlat viktig information som vi vill att du läser igenom.

Uthyrningspolicy

Vad krävs för att bli godkänd för kontrakt? Vilken inkomst får jag räkna? Kan jag hyra en lägenhet åt min dotter? Frågorna är säker många och i vår uthyrningspolicy kan du ta del av vad som gäller för att få hyra en bostad av oss.

Länk till uthyrningspolicyn

 

Kö- och sökregler

Här hittar du svar på dina frågor gällande kön och de sökregler som vi har.

Länk till kö- och sökregler

 

Så här söker du bostad

Från registrering till kontraktsskrivning. Här beskriver vi hur det går till.

Länk till Så här söker du bostad

Sökprenumeration

Länk till information om sökprenumeration

Hyra bilplats

Får jag hyra mer än en plats? Kan jag hyra parkering även om jag inte bor hos Nynäshamnsbostäder?

Länk till information om att hyra bilplats

Störningar

I sitt boende får hyresgästen samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand, inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler som fastighetsägaren satt upp. Klicka på länken för att läsa vad lagen säger.

Länk till information om störningar

 

Trivselregler

Inget är väl som goda grannar? Vår målsättning är att alla ska trivas i våra områden. Läs därför igenom våra trivselregler så att du känner till vad som gäller när du är hyresgäst hos oss!

Klicka på den här länken för att ta del av trivselreglerna.