Information om överlåtelse av hyresavtal

Det är i vissa fall möjligt att låta överlåta hyreskontraktet till en närstående, såsom förälder, barn, sambo eller make/maka under förutsättning att parterna varaktigt bott tillsammans och haft gemensamt hushåll i den aktuella lägenheten de senaste tre (3) åren. Den som önskar överta hyresavtalet måste uppfylla Nynäshamnsbostäders kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Nuvarande hyresgäst ska också kunna styrka sitt nya boende.

Det är hyresgästen som ska styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Om en ansökan inte är komplett ska den på Nynäshamnsbostäders begäran skyndsamt kompletteras. Ansökningarna prövas endast en gång av Nynäshamnsbostäder. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du begära prövning hos Hyresnämnden.

Överlåtelse av hyreskontrakt kan också bli aktuellt vid dödsfall. Överlåtelse kan då ske under samma förutsättningar som ovan men det är dödsboet som ska ansöka om överlåtelsen. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” från Skatteverket bifogas.

Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning vid överlåtelse av ett hyreskontrakt. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse. Misstanke om brott kommer att polisanmälas. Om ersättning är inblandad i en överlåtelse riskerar även personen att bli av med sitt hyreskontrakt.

Vid godkännande av överlåtelse nollställs kötiden för både överlåtande och övertagande hyresgäst (gäller ej vid skilsmässa/separation)


BLANKETTER

Ansökan Överlåtelse