Kullsta

Kullsta

Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 95 hyreslägenheter i tre flerbostadshus om 4-6 våningar. Detaljplanen har fått laga kraft.

Läs mer