Bergvärmepumpsanläggning samt ombyggnad värmesystem med tillhörande styr- och övervakning

Beskrivning: Bergvärmepumpsanläggning samt ombyggnad värmesystem med tillhörande styr- och övervakning

Basfakta

Förfarande: Förenklat

Referensnummer: 17/56

Sista anbudsdag: 2017-05-12

Beskrivning Entreprenaden avser anläggning av ny bergvärmepumpanläggning samt om-byggnad av värmesystem med tillhörande styr- och övervakningssystem inom beställarens bostadsområde Hoxlavägen 3-7 samt Spångbrotorg 3-5.

Kontaktinformation:

AB Nynäshamnsbostäder
Att. Anne-Christine Ehn
Box 257 SE-14923 NYNÄSHAMN
Sverige

E-post anne-christine.ehn@colligio.se

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga på TendSign

Internetadress https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvxswfbhw&GoTo=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
 
Upphandlande myndighetens internetadress http://www.nynasbo.se