Ordet miljö har nog aldrig varit hetare än just nu. Dagligen strömmar nyhetsrapporteringar, klimatrapporter och miljödebatter från jordens alla hörn till oss via tidningar och digitala medier.

Men Nynäshamnsbostäder har haft miljöglasögonen på sig i många år och vi testar ständigt skärpan för att se till att ha fokus på rätt saker.

 

 

Vi måste vi se till att miljötänkandet styra våra vardagliga beslut, stora som små, och fortlöpande utbildas vi i grundläggande miljökunskap för att kunna möta framtida krav och förväntningar.

Bostadssektorn i Sverige står för ca 40 procent av landets totala energianvändning och för oss är energianvändningen i våra fastigheter den faktor som har störst påverkan på vårt klimat. Våra bostäder värms till allra största del upp av fjärrvärme som produceras med biobränsle och spillvärme. All el som används för driften av våra fastigheter är miljövarudeklarerad el, vilket innebär att den produceras med sol, vind eller vatten.

AB Nynäshamnsbostäder är bl.a. anslutna till Sveriges allmännyttas energiutmaning, Klimatinitiativet som är en fortsättning på det tidigare projektet Skåneinitiativet (2007-2016). Klimatinitiativet har två övergripande mål, en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procent lägre energianvändning till år 2030. Utöver de övergripande målen har vi valt att jobba med fokus på effekt och förnybar energi samt klimatsmart boende.

Vi vill även lyfta fram de mindre, men ej mindre viktiga, åtgärder vi löpande gör. Så som t.ex. närvarostyrd LED-belysning, successivt utbyte till A-klassade vitvaror, matavfallssortering mm.

Miljöarbetet är alltid pågående.

 

Länk till miljöpolicyn