Information om lägenhetsbyte (direktbyte)

Enligt hyreslagen 35 § kan en hyresgäst överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad.
Du kan få tillstånd att byta din lägenhet om du har beaktansvärda skäl för bytet och inga andra särskilda skäl talar mot det. Bytet ska inte heller vara en påtaglig olägenhet för AB Nynäshamnsbostäder. Tillståndet för bytet kan förenas med villkor. Byte av bostad kan ske genom ett direktbyte mellan två lägenheter eller genom en så kallad byteskedja bestående av flera lägenheter. Du kan byta till en annan hyresvärd och flytta till en annan ort. Som huvudregel måste både hyresgästen och bytesparten ha bott i lägenheterna i 12 månader för att få tillstånd till byte.

Notera att det är förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet. Byten mellan hyresrätt och bostadsrätt/villa godkänns inte. Lägenheten kommer att besiktas. Skador, installationer och annat som kan anses som överslitage kan inte övertas av den nya hyresgästen. Vi debiterar dig i sådana fall kostnaden för att återställa lägenheten i ursprungligt skick.

Sanningsförsäkran

Det är förbjudet att handla med bostadshyreskontrakt mot ersättning. En hyresgäst får alltså inte sälja ett hyreskontrakt. Det är inte heller tillåtet att betala en hyresgäst eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja ett bostadshyreskontrakt är böter eller fängelse i två år. Om brottet är grovt kan man dömas till fyra års fängelse. Det är även brottsligt att köpa ett bostadshyreskontrakt. Straffet är böter eller fängelse i två år. Om brottet är grovt kan man dömas till fyra års fängelse. Handel med hyreskontrakt är att anse som grovt om man till exempel lämnar osann uppgift till myndighet eller förfalskar ett intyg eller liknande. Det är viktigt att ett byte verkligen äger rum på det sättet som beskrivs i ansökan.


Exempel på beaktansvärda skäl

Ändrade familjeförhållanden

Om behovet av en större eller mindre eller billigare lägenhet beror på till exempel dödsfall, separation, inledande av ett nytt förhållande eller tillökning av familjen kan en hyresgäst ha beaktansvärda skäl.

Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden – önskemål om lägre hyra

Om exempelvis hyresgästen på grund av sjukdom, pensionering eller arbetslöshet har fått eller kommer att få ändrade ekonomiska förhållanden och därför behöver lägre hyra kan det utgöra ett beaktansvärt skäl.

Ändrade förhållande på grund av studier eller arbetsplatsens läge

Om hyresgästen behöver en ny bostad till följd av studier eller arbete på annan ort (ej pendlingsavstånd) kan det utgöra ett beaktansvärt skäl.


BLANKETTER

Ansökan Direktbyte (lägenhetsbyte)
Båda bytesparter bor hos Nynäshamnsbostäder

Ansökan Direktbyte (annan hyresvärd)

Byteskedja vid fler än 2 parter