Här beskriver vi lite kortfattat de olika stegen i förmedlingsprocessen i det nya systemet.

 1. Intresseanmälan – kan göras under perioden annonsen är publicerad. Sista anmälningsdag står när du klickar på annonsen. I detta steg går det att ta bort en intresseanmälan.
 2. Urval – direkt när annonsen avpubliceras så skickas de åtta sökande med längst kötid vidare till nästa steg ”visningsinfo”
  Om du inte är en av dessa så kommer statusen på din ansökan att fortsätta vara Intresseanmäld. I detta steg går det att ta bort en intresseanmälan.
 3. Visningsinfo – om du är en av de åtta (8) med längst kötid så får du i steget Visningsinfo veta hur du kan göra för att titta på lägenheten. I det här steget kan du inte ta bort din intresseanmälan men kan svara nej i nästa steg och då avslutas intresseanmälan.
  När Visningsinfo skickas ut har du sju (7) dagar på dig att titta på lägenheten (det är frivilligt).
 4. Fortsatt intresse – när perioden för visning passerat så kommer du till det steg där du ska svara på om du är fortsatt intresserad av lägenheten.
  Det svaret måste du lämna inom två dagar. Om du svarar NEJ så avslutas din intresseanmälan. Svarar du JA går du vidare till nästa steg.
 5. Sökandeprofil – När du svarat JA på fortsatt intresse uppmanas du att fylla i din sökandeprofil. Du har två (2) dagar på dig att göra det. Har du redan en komplett sökandeprofil så går du vidare direkt till nästa steg. I det här steget kan du inte ta bort din intresseanmälan. När alla sökande uppdaterat sin sökandeprofil börjar handläggaren att titta på den sökande med längst kötid som kommit så långt. Då tas kreditupplysning, inkomsten kontrolleras och boendereferenser tas. Om allt är godkänt så skapas ett avtal. Skulle inte personen med längst kötid uppfylla alla krav går handläggaren vidare till nästa i kön osv.
  Efter att avtal skrivits med ny hyresgäst så avslutas annonsen och alla intresseanmälningar.