Störningar

I sitt boende får hyresgästen samt de personer som besöker, bor hos denne eller hyr av denne i andra hand, inte utsätta andra boende för störningar som kan inverka menligt på de boendes hälsa eller boendemiljö till en sådan grad att det inte rimligen bör tålas. Den

boende ska dessutom iaktta vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten samt följa de ordningsregler som fastighetsägaren satt upp.

Människor uppfattar olika ljud olika störande. Det går därför inte att säga exakt vad som är en störning. Bor man i ett flerfamiljshus måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Som hyresgäst får man tåla ganska mycket vad det gäller normala ljud i en fastighet.

Som ni vet får man ju inte störa sina grannar men att någon granne har ett barn som leker eller till och med har kolik och gråter 24 timmar om dygnet är inte en störning i lagens mening. Däremot är det inte okej att en hund står och skäller och ylar timme in och timme ut.

Man för inte heller spela musik jättehögt, inte ens på dagtid. Får man en tillsägelse från hyresvärden så måste man rätta dig efter det.

Exempel på vad som kan anses som en störning:

 • Höga skrik och handgemäng
 • Musik spelas på hög musik, oavsett tidpunkt på dygnet
 • Borrning, spikande och annat bankande under kvälls- och nattetid
 • Hund som skäller/ylar högt och länge
 • Längre duschar eller upptappande av vatten under sen kvälls- och nattetid
 • Användande av disk- eller tvättmaskin under sen kvälls- och nattetid
 • Utomhusaktiviteter som genomförs inomhus, så som ex. hoppa hopprep, spela boll, kasta kula
 • Gym- och motionsaktiviteter så som ex. löpband, tyngdlyftning
 • Onormalt musicerande, ex piano- eller gitarrspelande, (max 2 tim/vecka)
 • Spring i trapphus
 • Sanitär olägenhet

Hot och våld ska alltid anmälas direkt till Polisen.


Vad säger lagen?

När hyresgästen använder lägenheten skall hen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan var skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).

Dessutom står det att man som hyresgäst också i övrigt skall iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Störningar kan vara av skilda slag t.ex. ljud, lukter eller hotfulla beteenden.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen

ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla. Vissa irritationsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, det ingår i boendeformen.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barn med kolik skriker på natten ibland  samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte.

Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex trappa, hiss och tvättstuga.

En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras till grannarna. Detta gäller dygnet runt men är speciellt angeläget från klockan 22 till klockan 07 eftersom man ska kunna sova ostört.

En vanlig myt är att man har rätt att ha fest och att man då får störa grannarna om man bara sätter upp en lapp i trapphuset. I själva verket har du aldrig rätt att störa dina grannar.


Vad kan du som blir störd göra?

Om man blir störd av sin granne brukar det räcka med att man ringer på och säger till. Om du har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan det vara bra att känna till att du kan ringa till

störningsjouren. Securitas 08-657 64 00.

När du ringer till störningsjouren vill de veta vem du är. Om jouren konstaterar en störning och ringer på hos den störande, talar de aldrig om vem som har ringt och klagat. De ringer inte på om det är lugnt när de kommer, även om det har varit störningar hela kvällen.

Om störningsjourens insatser inte hjälper, kan de kontakta polisen. Störningsjouren rapporterar alla utryckningar till Nynäshamnsbostäder som sedan följer upp störningarna. Upprepade störningar kan leda till att hyresgästen förlorar sin lägenhet. Om du misstänker

inbrott eller misshandel, ring polisen.


Vad kan du göra om du stört dina grannar?

Prata med dina grannar och beklaga att du stört och att det inte kommer att hända igen. Då kommer troligen problemet att vara ur världen.

Vad händer om du fortsätter störa dina grannar?

Det är givetvis allvarligt att störa sina grannar. Var och en vill kunna ha lugn och ro i sin lägenhet. Fortsätter du att störa dina grannar riskerar du att ditt hyresavtal sägs upp.