Sök bilplats

För att kunna hyra en bilplats måste du ha ett bostadskontrakt hos Nynäshamnsbostäder.*

Lediga bilplatser förmedlas på boendetid i området.

I första hand gäller en (1)  parkeringsplats per hushåll men om det finns gott om p-platser i bostadsområdet kan du få hyra en plats till, dock äger vi då rätten att säga upp avtalet om behov uppstår.

Max 1 garage per hushåll.

Vid uppsägning eller tecknande av nytt bilplatsavtal så nollställs kötiden.

Uppsägningstiden för bilplats är 3 månader om inget annat anges på avtalet.

*Undantag kan göras i områden där det finns många outhyrda platser. Dock äger vi rätten att säga upp en sådan plats om behov uppstår.

Byte av bilplats

Du kan byta din bilplats, men tänk på att du har uppsägningstid på tre (3) månader. Om du sökt en ny bilplats och vill byta den mot din nuvarande plats så måste du meddela uthyrningen.

Vid uppsägning eller tecknande av nytt bilplatsavtal så nollställs kötiden.


Om du flyttar

Om du flyttar ifrån oss eller flyttar till ett annat område kan du inte behålla din bilplats.