Bilplats

Hyra bilplats

För att kunna hyra en bilplats måste du vara hyresgäst hos Nynäshamnsbostäder.

Undantag kan göras i områden där det finns många outhyrda platser. Dock äger vi rätten att säga upp en sådan plats om behov uppstår. Bor du tillsammans med någon som har ett hyresavtal och vill ha en bilplats så är det kontraktsinnehavaren som måste söka och stå på avtalet.

Platserna tilldelas på kötid/kontraktstid. Du har en kötid för p-plats, en för garage och en för bostad. I första hand gäller en p-plats per bostad men om det finns gott om platser i bostadsområdet kan du få hyra en plats till, dock äger vi då rätten att säga upp avtalet om behov uppstår.

Observera att de hyresgäster som inte har någon p-plats går före i kön oavsett kötid.

Bilplatserna är endast avsedda för körduglig personbil eller motorcykel.

Vid uppsägning eller tecknande av nytt bilplatsavtal så nollställs kötiden.

Byte av bilplats

Du kan byta din bilplats, men tänk på att du har uppsägningstid på tre (3) månader.
Vid uppsägning eller tecknande av nytt bilplatsavtal så nollställs kötiden.

Om du flyttar

Om du flyttar ifrån oss eller flyttar till ett annat område kan du inte behålla din bilplats.