Generella villkor

Alla kan sökande kan aktivera sig i kö till fordonsplats.

De flesta fordonsplatser kräver att du har ett gällande kontrakt för att kunna söka på annonsen. De annonseras under Intern fordonsplats.

Ett fåtal parkeringsplatser kan hyras ut till externa kunder och är då momsbelagda.  De platserna annonseras under Extern fordonsplats.

Alla fordonsplatser förmedlas på kötiden i kön för fordonsplatser.

Vid kontraktsskrivning tas du bort från kön och behöver aktivera den igen för att samla ny kötid.

I första hand gäller en (1) parkeringsplats per hushåll men om det finns gott om p-platser i bostadsområdet kan du få hyra en plats till, dock äger vi då rätten att säga upp avtalet om behov uppstår.

Max 1 garage per hushåll.

Uppsägningstiden för bilplats är 3 månader om inget annat anges på avtalet.

*Undantag kan göras i områden där det finns många outhyrda platser. Dock äger vi rätten att säga upp en sådan plats om behov uppstår.

Byte av bilplats

Du kan byta din bilplats, men tänk på att du har uppsägningstid på tre (3) månader. Om du sökt en ny bilplats och vill byta den mot din nuvarande plats så måste du meddela uthyrningen.

Om du flyttar

Om du flyttar ifrån oss eller flyttar till ett annat område kan du inte behålla din bilplats.