INFORMATION OM ANDRAHANDSUTHYRNING

Enligt hyreslagen 40 § kan en hyresgäst i vissa fall få tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för uthyrningen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Ett tillstånd är alltid tillfälligt och tidsbegränsat. Nynäshamnsbostäder godkänner i allmänhet andrahandsuthyrning för ett år i taget.

När tillståndet för uthyrningen har löpt ut ska Du återflytta till lägenheten eller säga upp hyreskontraktet. Endast uthyrning till en fysisk person godkänns. När du ansöker om tillstånd är det Dina skäl för uthyrning som ska prövas. Den tilltänkte andrahandshyresgästens behov av bostad eller skäl beaktas inte. När medgiven uthyrningstid gått ut är det ditt ansvar att andrahandshyresgästen flyttar.

Kommer du att bo utomlands under uthyrningsperioden måste Du ge någon som bor i Sverige en fullmakt att företräda dig i frågor som rör Din lägenhet.

Under andrahandsuthyrningen får du inte ta ut en högre hyra av andrahandshyresgästen än den Du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad kan ett påslag på max 15 % accepteras.

Du måste till din ansökan bifoga en kopia av det hyresavtal Du tecknad med andrahandshyresgästen.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst ansvarar för lägenheten, betalning av hyran, störningar, vårdplikt och andra förpliktelser mot Nynäshamnsbostäder även under uthyrningsperioden.

Om du hyr ut lägenheten i andrahand utan medgivande och tar en för hyra riskerar Du att förlora Din lägenhet då Nynäshamnsbostäder kommer att säga upp hyresavtalet och upprätta en polisanmälan.

Vår handläggningstid är upp till 4 veckor från att vi mottagit en komplett ansökan.


För att hyra ut lägenhet i andra hand krävs att förstahandshyresgästen har beaktansvärda skäl. Exempelvis:

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller i annat land. Arbetsplatsen eller studieorten ska ligga utanför pendlingsbart avstånd. Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs.

Särskilda familjeförhållanden. Provboende i ett parförhållande. För att ansökan ska beviljas får ni inte ha bott tillsammans tidigare. Bifoga underlag från Skatteverkets folkbokföringsregister med namn, personnummer och historiska adresser för både förstahandshyresgästen och den du ska provbo med.

Längre utlandsvistelse (minst 4 månader) Kopia på biljett erfordras. Vid vistelse utomlands ska en fullmakt lämnas in som reglerar vem i Sverige som företräder dig i ärenden som rör lägenheten.

Ålder eller sjukdom. Vid inläggning på sjukhus eller annat tillfälligt vårdboende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg krävs.

Andra beaktansvärda skäl. Särskilda situationer där förstahandshyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytningen till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem eller om förstahandshyresgästen är frihetsberövad.


BLANKETTER

Ansökan Andrahandsuthyrning

Fullmakt vid utlandsvistelse

Kontrakt för andrahandsupplåtelse
(Det avtal du skriver med din andrahandshyresgäst)