SÅ HÄR FUNGERAR VÅR BOSTADSKÖ

Från den dag du registrerar dig som sökande hos oss börjar du samla kötid. Du får 1 köpoäng per dag (kötid=köpoäng). Det krävs att du är aktiv och loggar in minst en gång inom en 12-månadersperiod för att vara säker på att vara kvar i kön. Det får alltså inte gå mer än

365 dagar mellan varje inloggning. Under Mina sidor står vilket datum du senast måste logga in nästa gång för att inte bli avaktiverad och förlora din kötid.

Uppsagda lägenheter publiceras på vår hemsida. Antal dagar de ligger ute varierar beroende på hur nära det är till inflyttning, men mellan 1-5 dagar ca. Under den tiden kan man anmäla sitt intresse för lägenheten. När anmälningstiden har gått ut så skickar vi ut

erbjudanden om att gå och titta på lägenheten till de personer med längst kötid som anmält intresse.

Man har alltså ingen plats i ett kösystem som gäller alla våra lägenheter utan det är först när du anmäler intresse för en publicerad lägenhet som du blir aktuell. Din köplats varierar därför för varje publicerad lägenhet du söker, beroende på vilka andra som sökt samma

lägenhet och deras köpoäng.

Systemet innebär att du som sökande själv måste vara aktiv och anmäla ditt intresse för lägenheter som förmedlas.

Om du har en e-post kan du välja att ha en så kallad ”sökprenumeration” hos oss. Då kommer vi att informerad dig via din e-post om det publicerats en lägenhet i det område eller i den storleken du meddelat att du är intresserad av. Kriterierna lägger du själv in via din

inloggning. Observera att en prenumeration inte automatiskt anmäler ditt intresse för lägenheten, det är endast information.

Du kan endast ha tre (3) pågående intresseanmälningar samtidigt. En intresseanmälan kan inte tas bort efter att anmälningstiden gått ut. Den ligger som ”pågående” till dess att kontrakts skrivits med ny hyresgäst. TIPS! om du ser att du hamnar på köplats 25

eller sämre så ta bort ditt intresse ifall något dyker upp som du hellre vill söka.

 

Ungdoms- och seniormärkta lägenheter

Vissa lägenheter är Ungdom- eller Seniormärkta. För att anmäla intresse för en ungdomslägenhet måste du vara mellan 18-25 år och för att anmäla intresse för en seniorlägenhet måste du ha fyllt 59 år. Du behöver inte flytta från en ungdomsmärkt lägenhet när du fyller 25.

 

Sökregler

Du får tre (3) månaders sökspärr om:

  • *Du inte går på erbjuden visning. Gäller även om du tackar Nej innan visning. Det räknas också som NEJ-svar om du tackat JA men inte går på visning.
  • Du tackar NEJ till tre (3) erbjudanden inom en (1) månad.
  • Du inte besvarar ditt erbjudande. Detta räknas då som ett NEJ-svar.
  • Du tackat JA och inte inkommer med begärda inkomstuppgifter.

Du får sex (6) månaders sökspärr om:

  •  Hoppar av kontraktsskrivning

*Har du sökt en lägenhet bör du ha för avsikt att gå på visning om du får kallelse till det. Sen förstår vi att det kan dyka upp situationer som gör att man inte kan komma, tex, att inte få ledig från arbete eller studier eller om man blir sjuk. Då är det viktigt att du meddelar oss INNAN visningen och anger skäl till att du inte kan komma.  Varför är vi så hårda på det kanske ni undrar? Jo för att hyresgästen som bor i lägenheten avsätter en dag och tid för att visa sin lägenhet för er. Om flera inte dyker upp behöver vi troligen boka en ny dag och uppta mer tid. Så har man inte för avsikt att komma på visning så ska man inte söka lägenheten, det tar tid och plats för andra sökande som är intresserade. Tack för visad hänsyn ♥

OBS! Kom ihåg att logga in i tid för att stå kvar i kön och se till att dina uppgifter så som e-post och telefonnummer stämmer. Det får inte gå mer än 365 dagar mellan inloggningarna.

Läs vår Uthyrningspolicy här