GDPR – LAGEN OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning från EU som är en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR ersätter den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.
Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndigheten som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetsmyndigheten. På deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av.

Några viktiga nyheter i GDPR jämfört med PUL:
• ”Missbruksregeln” försvinner (läs även avsnitt ostrukturerat material)
• Förstärkta rättigheter för registrerade (mer information, rätten att bli glömd m.m.)
• Direkta skyldigheter (och ansvar) för personuppgiftsbiträden (avser Nynäshamnsbostäders underleverantörer)
• Konsekvensbedömning och incidentrapportering
• Kraftiga böter (för personuppgiftsansvarig)


 

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I HYRESFÖRHÅLLANDE

Nynäshamnsbostäder följer riktlinjerna, även kallad uppförandekod, som har tagits fram av Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.
Grundläggande för behandling av personuppgifter är att ändamålen är berättigade, och att uppgifterna som behandlas är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet och att man inte registrerar fler uppgifter än nödvändigt. Dessa riktlinjer avser att klargöra de ändamål som är berättigade för behandling av personuppgiftsbehandling när bostad söks, erbjuds, under tiden som hyresförhållandet pågår och när det har avslutats.


 

NYNÄSHAMNSBOSTÄDER SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG

All behandling av personuppgifter om dig som kund, hyresgäst, registrerad, sökande/kund är vi på Nynäshamnsbostäder personuppgiftsansvariga över.

gdpr