Have a Question?

Rökande granne

FRÅGA
Vad gör ni för att stävja rökning inomhus? Utöver att vi andra grannar som inte röker får en försämrad luftkvalitet så är det även störande och en stor brandfara. Det är inte heller särskilt svårt att lokalisera vilken/vilka grannar det är som röker, så ni har ju all möjlighet att handla och åtgärda problemet.

SVAR
Det finns inga möjligheter att generellt förbjuda rökning ännu men i vår nyproduktion har vi skrivit ett speciellt avtal med varje hyresgäst att det inte är tillåtet att röka i lägenheten och på de inglasade balkongerna. Ett av problemen med rökning är att det inte finns något lagstöd för att förbjuda rökning i lägenheterna och att de försök som gjorts med rättsliga åtgärder har varit verkningslösa men vi ska utvärdera och se om detta är en väg att gå. För att lösa ditt speciella problem tycker jag att du ska kontakta din områdesansvariga så kan vi ta kontakt med dina rökande grannar och påtala problemet i fastigheten. Många gånger är det den bästa lösningen.